PRAKTYKI W CENTRUM KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU M.ST. WARSZAWY

PRAKTYKI W CENTRUM KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU M.ST. WARSZAWY

IMG 7342

Rozpoczęła się rekrutacja do programu praktyk dla studentów i absolwentów kierunków np.: administracja, zarządzanie, kierunki społeczne, studia miejskie.

Na czym polegają praktyki?
Praktyki mają na celu realizację zadań w projekcie Naukowa Warszawa w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Zadania obejmują nawiązywanie kontaktów z uczelniami i jednostkami badawczymi w Warszawie, zbieranie informacji i przygotowanie zestawień, wsparcie zespołu m.in. w pracach przy kolejnych edycjach Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy oraz stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów.

Termin praktyki: 3 miesiące od marca 2021r.

Co oferuje Organizator?
• możliwość odbycia praktyk online oraz poznania narzędzi pracy zdalnej
• możliwość poznania specyfiki sektora nauki i samorządu terytorialnego
• udział w rozwijaniu współpracy międzysektorowej
• zdobycie doświadczenia zawodowego w pracy w dużej organizacji
• wsparcie merytoryczne opiekuna
• możliwość realizacji e-szkoleń dostępnych na miejskiej platformie e-learningowej
• wypłatę świadczenia pieniężnego za okres odbywania praktyki w wysokości 1500 zł. brutto miesięcznie
• zaświadczenie o odbyciu praktyk

Czego oczekuje Organizator?
• Dyspozycyjności 8 godzin dziennie: pn.-pt. w godz. 8.00 – 16.00
• Łatwości nawiązywania kontaktów
• Zdolności analitycznych (tworzenie zestawień)
• Samodzielności i inicjatywy
• Zaangażowania i sumienności

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia i dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Zgłoszenia wraz z CV zawierającym zamieszczoną poniżej, podpisaną własnoręcznie klauzulę przyjmowane są na adres mailowy: naukowa@um.warszawa.pl do 15 lutego 2021 r.

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu rekrutacji na praktykę w Urzędzie m.st. Warszawy.
Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iod@um.warszawa.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

Udostępnij wpis:

9 lutego 2021