PRAKTYKI U MARSZAŁKA 2019

PRAKTYKI U MARSZAŁKA 2019

IMG 7342

Już po raz piąty Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje cykl letnich praktyk studenckich. Rejestracja kandydatów trwa do 26 kwietnia. Na praktykantów czeka 100 miejsc w: Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Program skierowany jest do studentów:

 • studiów dziennych I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich i magisterskich);
 • zameldowanych na pobyt stały na terenie województwa mazowieckiego;
 • studiujących na uczelniach państwowych i prywatnych na terenie województwa mazowieckiego;
 • którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów;
 • którzy nie ukończyli 26 lat.

O programie:

 • praktyki odbywają się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz jego delegaturach: w Ciechanowie, Ostrołęce Płocku, Radomiu i Siedlcach;
 • praktyki odbywają się w miesiącach wakacyjnych: lipiec, sierpień, wrzesień;
 • czas trwania praktyki: 150 godzin zegarowych w ramach 20 dni roboczych w danym miesiącu;
 • lista dostępnych miejsc: 100;
 • każdy ze studentów może uczestniczyć tylko w jednej miesięcznej praktyce;
 • praktyki są płatne: 2 205 zł brutto (na podstawie umowy zlecenia);
 • rekrutacja kandydatów odbywa się w kwietniu i maju (termin składania wniosków: 8-26 kwietnia 2019 r.);
 • o przyjęciu na praktykę do wybranej komórki organizacyjnej decyduje prawidłowo wypełniony i złożony w terminie wniosek, test wiedzy o Mazowszu i Urzędzie, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz kierunek studiów kandydata

Więcej informacji znajduje się na tej stronie.

Udostępnij wpis:

17 kwietnia 2019