PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW WSEiZ DO UDZIAŁU
W WYBORACH REPREZENTACJI OSÓB ZATRUDNIONYCH W WSEiZ NA POTRZEBY PPK

WYBORY ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 14 LUTEGO 2020 r.
W GODZ. 10.00-13.00
W SALI SENATU WSEiZ (UL. OLSZEWSKA 12)

Udostępnij wpis:

13 lutego 2020