Pozytywna ocena pka dla kierunku architektura krajobrazu

Pozytywna ocena pka dla kierunku architektura krajobrazu

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 583/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. – po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego, a także po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych – wydała pozytywną ocenę w sprawie jakości kształcenia na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. 

Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia w/w studiów.

Udostępnij wpis:

6 czerwca 2013