POZYTYWNA OCENA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA

POZYTYWNA OCENA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA

IMG 7342

Szanowni Państwo, z satysfakcją informujemy, że kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzony na Wydziale Ekologii WSEiZ otrzymał pozytywną ocenę programową POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że Wydział Ekologii WSEiZ spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

WSZYSTKIE KRYTERIA OCENY, a więc dotyczące: koncepcji rozwoju kształcenia, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, prowadzenia badan naukowych, systemu wsparcia studentów w procesie kształcenia się oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości uzyskały ocenę W PEŁNI.

Uchwała nr 159/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

Udostępnij wpis:

31 marca 2015