Poznaj ograniczenia osób z niepełnosprawnościami – symulatory odczuć osób z niepełnoprawnościami w WSEiZ

Symulatory odczuć osób z niepełnoprawnościami
Baza laboratoryjna WSEiZ wzbogaciła się o kolejne nowoczesne sprzęty. W nowo otwartym Laboratorium Symulacji Odczuć Osób z Niepełnosprawnościami studenci, w wirtualnej rzeczywistości będą mogli subiektywnie doświadczyć barier, na które w życiu codziennym narażone są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Nowe laboratorium to grupa symulatorów, wyposażonych w stanowiska, które w immersyjnym, a jednocześnie bezpiecznym środowisku umożliwiają przeprowadzenie obserwacji:

  • problemów percepcyjnych osób z różnorodnymi zaburzeniami widzenia (np. zaćma, astygmatyzm, starczowzroczność czy zwyrodnienie plamki żółtej),
  • niedogodności w funkcjonowaniu osób dotkniętych dysfunkcjami słuchu,
  • barier architektonicznych z jakimi spotykają się osoby korzystające z wózka inwalidzkiego,
  • ograniczeń i trudności z jakimi musi zmagać się duża część osób starszych.

Laboratorium mieści się w budynku Uczelni przy ul. Wawelskiej 14 i oprócz symulatorów – wad wzroku, barier utrudniających aktywność osób niesłyszących, ograniczeń geriatrycznych i wózka inwalidzkiego – wyposażone jest w stacje bazowe, które dzięki czujnikom laserowym zapewniają dokładne śledzenie pozycji użytkownika oraz nowoczesne oprogramowanie umożliwiające obsługę powyższych sprzętów.

Pierwsze testy mieli przyjemność przeprowadzić Panowie Prorektor dr hab. inż. Krzysztof Półtorak, prof. WSEiZ, dr Roch Forowicz oraz mgr Piotr Kalbarczyk.

Z laboratorium będą mogli skorzystać zarówno studenci kierunków projektowych, jak Architektura, Architektura Wnętrz czy Budownictwo, jak i studenci kierunków takich jak Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji czy Zdrowie Publiczne, dla których np. zagadnienia z zakresu ergonomii są ważnym elementem w programie studiów.

Laboratorium zostało wyposażone w ramach unijnego projektu „WSEiZ w Warszawie – Uczelnia dostępna” POWR.03.05.00-00-A062/21-00.
labolatorium

Udostępnij wpis:

9 lutego 2023