Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie

Porozumienie o współpracy
14 czerwca mieliśmy zaszczyt ponownie gościć w murach naszej uczelni pana mgr. inż. Mariana Popławskiego, dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wyszkowie im. Marii Skłodowskiej-Curie. Spotkanie to zaowocowało podpisaniem porozumienia o współpracy między Wydziałem Inżynierii i Zarządzania WSEiZ a Zespołem Szkół Nr 1 w Wyszkowie.

Celem współpracy jest umożliwienie uczniom ZS Nr 1 rozwijania zainteresowań w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz promowanie oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Inżynierii i Zarządzania. W ramach porozumienia WSEiZ obejmie patronat nad klasą „Grafika i poligrafia cyfrowa” w ZS Nr 1.

 

Zakres Współpracy

Porozumienie zakłada realizację następujących zadań:

  1. Patronat nad klasą „Grafika i poligrafia cyfrowa”.
  2. Konsultacje i tworzenie programów kształcenia.
  3. Uwzględnianie uwag i informacji zgłaszanych przez szkołę w procesie modyfikacji programów kształcenia.
  4. Nadzór nad pracami badawczymi i projektami realizowanymi na uczelni z inicjatywy szkoły.
  5. Udostępnianie wyników badań zgodnie z odrębnymi umowami.
  6. Wspólne korzystanie z bazy dydaktyczno-naukowej.
  7. Możliwość korzystania z doradztwa pracowników uczelni.

 

Rada Pracodawców WSEiZ

Współpraca będzie realizowana w ramach Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ, mającej na celu:

  • Tworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej.
  • Budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia.
  • Rozwijanie wzajemnych kontaktów biznesowych między członkami rady.

Z ramienia WSEiZ porozumienie podpisał rektor dr Janusz Mrowiec, prof. WSEiZ, z ramienia ZS NR 1 dyrektor mgr inż. Marian Popławski. W spotkaniu wzięła również udział prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania, dr inż. Ewelina Pałucka, prof. WSEiZ.

Niniejsze porozumienie ustanawia ramy współpracy między uczelnią a Zespołem Szkół Nr 1 w Wyszkowie, precyzując wzajemne świadczenia i obowiązki poprzez bieżące ustalenia. Cieszymy się na owocną współpracę, która przyniesie korzyści obu stronom i przyczyni się do rozwoju edukacji w regionie.

 

Udostępnij wpis:

17 czerwca 2024