Porozumienie o współpracy z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Współpraca
15 maja 2024 r. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, podpisała porozumienie o współpracy w ramach Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji).

Celem porozumienia jest współdziałanie w ramach Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ w celu kształtowania atrakcyjnej oferty edukacyjnej. Dążymy do budowania wysokiej kultury jakości kształcenia poprzez podejmowanie działań mających na celu ciągłe doskonalenie procesów dydaktycznych. Dodatkowo, celem jest kreowanie warunków do rozwijania wzajemnych kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Rady, poprzez organizowanie spotkań, konferencji oraz wspieranie praktyk zawodowych dla studentów i absolwentów. Ponadto, porozumienie zakłada podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych i naukowych oraz objęcie przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) partnerstwem merytorycznym specjalności Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych na studiach I stopnia kierunku Zarządzanie.

Z ramienia WSEiZ porozumienie podpisał Rektor WSEiZ dr Janusz Mrowiec, prof. WSEiZ, z ramienia Muzeum dyrektor Adrianna Garnik. W spotkaniu wzięły również udział: Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania, dr inż. Ewelina Pałucka, prof. WSEiZ oraz mgr Wiktoria Czarnecka.

Udostępnij wpis:

17 maja 2024