POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z MUZEUM HUTNICTWA W PRUSZKOWIE

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z MUZEUM HUTNICTWA W PRUSZKOWIE

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania jako Uczelnia techniczno-artystyczna niezwykle ceni sobie współpracę z instytucjami kulturalnymi. Miło nam poinformować, że do grona naszych zaprzyjaźnionych instytucji dołączyło Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.

Muzeum Hutnictwa oraz WSEiZ zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, artystycznym i naukowym, mających na celu promocję Muzeum i Uczelni, w tym w szczególności:

 • realizowania wspólnych projektów z zakresu architektury krajobrazu, architektury wnętrz oraz gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska,
 • prowadzenia projektów edukacyjnych i inicjowania działań na rzecz pogłębiania wiedzy,
 • inicjowania współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współdziałania w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych,
 • organizowania i udziału w konferencjach, sympozjach i seminariach,
 • umożliwienia przeprowadzania zajęć terenowych dla studentów, mających na celu pogłębianie wiedzy, w szczególności z zakresu architektury, architektury wnętrz i krajobrazu,
 • przyjmowania przez Muzeum studentów na staże i praktyki; prowadzenie podstawowego szkolenia w zakresie ochrony zabytków,
 • organizowania wystaw i pokazów,
 • podejmowania działań w zakresie wspólnego ubiegania się o projekty badawcze i dydaktyczne zarówno krajowe jak i międzynarodowe,
 • organizowania konkursów dla studentów na wybrane projekty,
 • wspierania i promowania wspólnej działalności.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy to placówka utworzona w 1975 roku w Pruszkowie. Założycielem i wieloletnim dyrektorem był mgr Stefan Woyda. „Priorytetową działalnością Muzeum jest badanie i ochrona dziedzictwa pradziejowego na terenie zachodniego Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego. Szczególną troską otaczamy wszelkie działania mające na celu zachowanie tradycji, pamięci oraz dziedzictwa kulturowego” (źródło: strona Muzeum).

Liczymy na owocną współpracę!

 

  

Udostępnij wpis:

7 września 2018