Polski oddział międzynarodowej Akademii Ekologii i Nauk o Ochronie Przyrody w WSEIZ

Polski oddział międzynarodowej Akademii Ekologii i Nauk o Ochronie Przyrody w WSEIZ

Na mocy decyzji prof. dra n. tech. Olega Nikołajewicza Rusaka – Prezydenta MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII EKOLOGII I NAUK O OCHRONIE PRZYRODY (International Academy of Ecology and Life Protection Sciences – IAELPS) z siedzibą w Sankt Petersburgu (Rosja), działającej pod auspicjami Departamentu Informacji Publicznej (DPI) oraz Rady Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC) Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN), w dowód uznania dla dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie w zakresie ekologii i ochrony środowiska, powołany został Polski Oddział Międzynarodowej Akademii Ekologii i Nauk o Ochronie Przyrody (Polish Branch of IAELPS) działający przy WSEiZ.

Udostępnij wpis:

4 lutego 2013