Polski Kongres Klimatyczny

Polski Kongres Klimatyczny

Zapraszamy Państwa do rejestracji na Polski Kongres Klimatyczny i do udziału w gali rozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej. Wydarzenia odbędą się w dniach 16 i 17 marca w Warszawie. 

Lokalizacja kongresu: Hotel NYX , Chmielna 71, 00-801 Warszawa.

Polski Kongres Klimatyczny to międzysektorowe, międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy. Jest to jedyny kongres klimatyczny niezależny politycznie, w którym biorą udział wyłącznie praktycy. Kongres nie jest finansowany przez żadną instytucję rządową i nie reprezentuje interesów politycznych żadnej grupy.

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe. Wymiana opinii ma na celu popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań oraz optymalizację jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych mających wpływ na klimat. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z klimatem.

Polski Kongres Klimatyczny skierowany jest do biznesu, sektora publicznego, jednostek samorządowych, instytucji finansujących, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, ubezpieczycieli inwestycji, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, dziennikarzy i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Wydarzeniem towarzyszącym przy Polskim Kongresie Klimatycznym jest Gala Liderów Transformacji Energetycznej. W Gali wezmą udział laureaci konkursu i goście.

Konkurs ma na celu promocję innowacyjnych i skalowalnych rozwiązań, produktów, technologii i usług związanych z ochroną klimatu i środowiska, a także innowacyjnych projektów mogących mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski.

Do konkursu można zgłaszać wyroby, inwestycje, usługi, produkty finansowe i ubezpieczeniowe, technologie i inne innowacyjne rozwiązania, które mogą być skalowalne i mogą przyczynić się do przyspieszenia transformacji energetycznej miast i regionów. W zgłoszeniu należy wskazać skalę innowacyjności projektu (w skali branży, kraju, regionu lub innowacyjność dająca przewagę konkurencyjną dla nabywcy implementującego rozwiązanie). Konkurs będzie rozpatrzywany w nastepujących kategoriach: -Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, -Ekologia, geodezja, gospodarka wodna; -Energetyka, elektrotechnika; -Technologie, informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka, startupy; -Inżynieria materiałowa, nanotechnologie; -Mechanika, maszyny i urządzenia; -Transport, komunikacja; -Usługi i inne rozwiązania innowacyjne o charakterze społeczno – gospodarczym.

Więcej informacji na stronie: www.polskikongresklimatyczny.pl

 

Udostępnij wpis:

10 lutego 2023