PROF. LEWICKI WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW

PROF. LEWICKI WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW

IMG 7342

Prof. Jakub Lewicki, wieloletni wykładowca na Wydziale Architektury WSEiZ został powołany na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jest on autorem książek i około 140 artykułów naukowych w wydawnictwach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz ponad 120 niepublikowanych opinii i opracowań konserwatorskich. Wygłosił też blisko 100 referatów na konferencjach i sesjach naukowych. 

– Do zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków należy m.in.: prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac konserwatorskich, archeologicznych czy restauratorskich. Opracowuje on także wojewódzkie plany opieki nad zabytkami, a swoje zadania wykonuje za pomocą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – czytamy na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Serdecznie gratulujemy!

 

Udostępnij wpis:

23 marca 2017