Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie

Porozumienie o współpracy
9 kwietnia mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej uczelni pana mgr. inż. Mariana Popławskiego, dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wyszkowie im  Marii Skłodowskiej-Curie. Spotkanie zaowocowało podpisaniem porozumienia o współpracy między Wydziałem Architektury WSEiZ i Zespołem Szkół Nr 1 w Wyszkowie.

Celem współpracy jest umożliwienie uczniom ZS Nr 1 pogłębiania zainteresowań dotyczących nauk inżynieryjno – technicznych, architektury i budownictwa oraz rozpropagowanie oferty naukowo – dydaktycznej Wydziału Architektury, szczególnie koncentrując się na kierunkach budownictwo i architektura krajobrazu, ponieważ między innymi taką ofertę edukacyjną proponuje Technikum nr 1.

W ramach tej współpracy uczniowie będą mogli korzystać z zaplecza naukowo-dydaktycznego Wydziału Architektury WSEiZ, m. in. brać udział w wykładach otwartych, seminariach, warsztatach organizowanych przez uczelnię. Podczas spotkania uzgodniono najbliższe działania, w ramach których odbędą się wykłady prowadzone przez wykładowców WSEiZ dla uczniów technikum oraz dalsze plany, które maja być realizowane jeszcze w tym roku szkolnym.

Z ramienia WSEiZ porozumienie podpisał prodziekan Wydziału Architektury dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ, z ramienia ZS NR 1 dyrektor mgr inż. Marian Popławski. W spotkaniu wzięły również udział: dziekan Wydziału Architektury, dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ oraz prorektor dr Justyna Kłys, prof. WSEiZ.

Udostępnij wpis:

9 kwietnia 2024