Podpisanie porozumienia o współpracy z Technikum Ogrodniczym w ZS nr 39 im. Edmunda Jankowskiego

Porozumienie o współpracy
22 lutego miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy Technikum Ogrodniczym
w Zespole Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania.

Celem współpracy jest umożliwienie uczniom Technikum Ogrodniczego pogłębiania zainteresowań dotyczących nauk inżynieryjno – technicznych oraz rozpropagowanie oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ, dla klas: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu.

W ramach tej współpracy uczniowie będą mogli korzystać z zaplecza naukowo – dydaktycznej Wydziału Inżynierii i Zarządzania WSEiZ, m. in. brać udział w wykładach otwartych, seminariach, warsztatach organizowanych przez uczelnię. Z ramienia WSEiZ porozumienie podpisała JM Rektor dr Monika Madej, prof. WSEiZ, z ramienia Technikum Ogrodniczego pani dyrektor mgr Dorota Nasierowska.

W spotkaniu wzięły również udział: pani dr Ewa Siedlecka, reprezentująca Technikum Ogrodnicze oraz po stronie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania, dr inż. Ewelina Pałucka, prof. WSEiZ.

Udostępnij wpis:

26 lutego 2024