Podpisanie porozumienia o współpracy z Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego

Porozumienie o współpracy
7 lutego miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy  Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania.
Celem współpracy jest umożliwienie uczniom TBiA pogłębiania zainteresowań dotyczących nauk inżynieryjno – technicznych, architektury i budownictwa. W ramach tej współpracy uczniowie będą mogli korzystać z zaplecza naukowo – technicznego Wydziału Architektury WSEiZ, m. in. brać udział w wykładach otwartych, seminariach, warsztatach organizowanych przez uczelnię. Z ramienia WSEiZ porozumienie podpisała JM Rektor dr Monika Madej, prof. WSEiZ, z ramienia TBiA pani dyrektor Katarzyna Włodarczyk.
W spotkaniu wzięły również udział: pani Małgorzata Strycharz, vice dyrektor odpowiedzialna za Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 oraz po stronie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania prorektor dr Justyna Kłys prof. WSEiZ i dziekan Wydziału Architektury dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ.

Udostępnij wpis:

12 lutego 2024