PODPISALIŚMY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z GMINĄ TARCZYN

PODPISALIŚMY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z GMINĄ TARCZYN

IMG 7342

21 lutego 2019 Rektor WSEiZ doc. dr Monika Madej podpisała z Burmistrzem Gminy Tarczy, panią Barbarą Galicz porozumienie o współpracy.

Obie strony będą współpracować m.in. w następujących obszarach:

  • architektura, architektura krajobrazu, architektura wnętrz oraz gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska ( w tym również przeprowadzanie zajęć terenowych dla studentów i organizowanie konkursów)
  • programy kształcenia oraz tematyka prac dyplomowych stworzonych na uczelni
  • przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym
  • projekty badawcze i dydaktyczne
  • promocja wspólnej działalności

Na spotkaniu obecni byli: rektor doc. dr Monika Madej, burmistrz Gminy Tarczyn Barbara Galicz, Dziekan Wydziału Architektury dr inż. arch. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Prodziekan Wydzialu Architektury dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. Andrzej Bissenik, sekretarz UG Tarczyn Marcin Kiliański.

Cieszymy się z kolejnej współpracy i mamy nadzieję, że będzie owocna!

Udostępnij wpis:

22 lutego 2019