PLGBC_experts: Horyzont Europa dla zrównoważonego budownictwa – aktualne tematy konkursowe

Webinar

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego zapraszamy na bezpłatny webinar: pt.: Horyzont Europa dla zrównoważonego budownictwa – aktualne tematy konkursowe.

Webinar odbędzie się 27 lutego 2024 r. o godzinie 10:00. Aby wziąć udział należy się zarejestrować przez stronę: plgbc.org.pl/wyd_i_szkol/plgbc_experts-horyzont-europa-dla-zrownowazonego-budownictwa-aktualne-tematy-konkursowe

Podczas webinaru przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwości finansowania prac badawczo-rozwojowych z Programu Horyzontu Europa, w tym otwarte tematy konkursowe z obszaru zrównoważonego budownictwa, dotyczące min procesów renowacyjnych, wykorzystujących prefabrykowane moduły, opracowania rozwiązań integrujących budynek z siecią czy w zakresie kompleksowej renowacji w obiegu zamkniętym.

Podczas webinaru zostanie także omówiona rola Partnerstwa Built4People w procesie kształtowania agendy badawczej dla Programu Horyzont Europa.

Prelegentka:

  • Katarzyna Nowak, ekspert ds. Programów Badawczych UE, koordynator Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia, działający w Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytucie Technologicznym

Dyskusję moderuje Magdalena Wojtas, Sustainable Development Manager PLGBC

plgbc

Udostępnij wpis:

1 lutego 2024