ALARM ALFA W WSEiZ

ALARM ALFA W WSEiZ

Informatyka

Rektor WSEiZ informuje, że na podstawie zarządzenia nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych (pierwszy stopień alarmowy ALFA, a także pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju), załączonym do pisma Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2020r

wprowadzam na terenie WSEiZ pierwszy stopień alarmowy ALFA
i pierwszy stopień alarmowy ALFA CRP.
Powyższe stopnie obowiązują od dnia 23 stycznia 2020 r. (od godz. 00:01)
do 29 stycznia 2020 r. (do godziny 23:59).

Proszę Pracowników i Studentów o zachowanie zwiększonej czujności oraz bieżące i natychmiastowe informowanie Władz Uczelni o istotnych i nadzwyczajnych zagrożeniach dotyczących bezpieczeństwa na jej terenie w czasie trwania stopni alarmowych.

Wprowadzenie stopni alarmowych ma charakter prewencyjny i jest związany z organizacją uroczystości upamiętniających 75. rocznicę wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Udostępnij wpis:

23 stycznia 2020