Petycja - odcinkowy pomiar prędkości

Petycja
Szanowni Państwo,
Poniżej udostępniamy link do petycji online dotyczącej wprowadzeniem odcinkowego pomiaru prędkości na drodze wojewódzkiej nr 579, na odcinku przebiegającym przez obszar Kampinoskiego Parku Narodowego.

Odnośnik – petycja

Kampinoski Park Narodowy (KPN) jest jednym z najstarszych parków narodowych w Polsce. Jest też najcenniejszym obszarem chronionym na Mazowszu i w całej środkowej Polsce. Zamieszkują go liczne zwierzęta, których szlaki migracyjne krzyżują się z drogą wojewódzką nr 579 (DW 579). Obowiązujące na tej trasie ograniczenie prędkości do 60 km/h na odcinku KPN jest nagminnie łamane przez kierowców, co prowadzi do licznych kolizji drogowych z udziałem zwierząt, w wyniku których zwierzęta giną.
 
Co roku w wyniku kolizji drogowych na DW 579 ginie kilkaset zwierząt. Najczęściej są to: wiewiórki, kuny, lisy, borsuki, dziki, sarny, jelenie, łosie, nietoperze (wśród nich m.in. mopek zachodni – gatunek z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej UE, jest przedmiotem ochrony Obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska) oraz duża ilość ptaków małej i średniej wielkości. W ostatnim czasie zginęły tu także 2 wilki (2.10.2020 i 28.10.2021).
Wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości jest jedynym sposobem na zdyscyplinowanie kierowców i wyegzekwowanie nakazu zmniejszenia prędkości przejazdu przez obszar parku narodowego – najwyższej formy ochrony w Polsce! Należy pamiętać, że na obszarze parku narodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718o ochronie przyrody celem nadrzędnym jest ochrona przyrody i wszystkie inne działania prowadzone na jego obszarze powinny być temu celowi podporządkowane.

Wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości nie wpłynie znacząco na czas przejazdu samochodów przez obszar parku, który zostanie w ten sposób wydłużony zaledwie o kilka minut. Zainstalowanie pomiaru na drodze prowadzącej przez obszar chroniony będzie wydarzeniem bez precedensu, które odbije się szerokim, pozytywnym echem wśród społeczeństwa.

Udostępnij wpis:

4 grudnia 2021