Ostatnie dni rekrutacji na studia magisterskie - Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska
Przypominamy! To już ostatnie dni rekrutacji na studia magisterskie na kierunek Ochrona Środowiska.

Sytuacja ekologiczna naszej planety jest jednoznaczna – musimy chronić nasze środowisko przed dalszą degradacją i stworzyć miejsce do życia dla przyszłych pokoleń. Sam wzrost wydatków na ochronę środowiska to nie wszystko. Potrzebni są również specjaliści, tacy jak absolwenci WSEiZ, którzy będą świadomie dbać o środowisko w ramach obowiązków zawodowych.

Ukończenie kierunku Ochrony Środowiska II stopnia umożliwi Ci realizację zaawansowanych zadań w zawodzie bez względu na skalę przedsięwzięcia. Dzięki studiom będziesz umiał/umiała:

  • dokonać oceny stanu środowiska,
  • planować działania służące poprawie środowiska,
  • wdrażać i oceniać programy zrównoważonego rozwoju,
  • prognozować zmiany mechanizmów ekonomicznych i społecznych w ochronie środowiska.

Ponad 60% zajęć na kierunku Ochrona Środowiska stanowią ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i terenowe. Pozwoli Ci to poznać praktyczne aspekty zawodu i działań związanych z ochroną środowiska.

Aby w pełni realizować się w odpowiedzialnym wykonywaniu zadań związanych z ochroną środowiska, warto uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Taką możliwość dają studia II stopnia w WSEiZ. Dzięki kompetentnej i doświadczonej kadrze wykładów – specjalistów w swoich dziedzinach uzyskasz kompletne, praktyczne wykształcenie. Polska Komisja Akredytacyjna aż pięć razy pozytywnie oceniła jakość kształcenia studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska! Zdaniem PKA „Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie odgrywa istotną pozycję na rynku edukacyjnym”.

Aby móc rozpocząć studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, powinieneś/powinnaś spełniać następujące warunki:

posiadać dyplom ukończenia studiów poświadczający uzyskanie kompetencji inżynierskich na kierunku Ochrona Środowiska lub kierunku pokrewnym, np. Inżynieria Środowiska, Technologie Ochrony Środowiska, Ochrona i Inżynieria Środowiska

lub

posiadać dyplom ukończenia studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub do pokrewnych dyscyplin naukowych, w szczególności: inżynieria chemiczna, nauki o Ziemi i środowisku oraz dyscyplin z dziedziny nauk rolniczych, jeżeli uzupełnienie brakujących efektów uczenia się może być zrealizowane w postaci różnic programowych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Różnice programowe wyznaczane są indywidualnie dla każdego kandydata na studia II stopnia (pobierz podanie)

lub

posiadać dyplom ukończenia studiów na kierunku przyporządkowanym do pokrewnych dyscyplin naukowych, z tytułem zawodowym licencjata lub magistra, jeżeli uzupełnienie brakujących efektów uczenia się (kierunkowych i inżynierskich) może być zrealizowane podczas semestru uzupełniającego oraz w ramach różnic programowych w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS. Różnice programowe wyznaczane są indywidualnie dla każdego kandydata na studia II stopnia (pobierz podanie).

Więcej informacji o zasadach rekrutacji znajdziesz w Regulaminie Regulamin przyjęć na studia w roku akademicki 2022/2023.

Aby zapisać się na studia kliknij tutaj 

ochrona_srodowiska

Udostępnij wpis:

3 marca 2023