Orientation Day

Orientation Day

11 marca 2024 roku, odbył się Dzień Orientacyjny dla nowych studentów zagranicznych.

Podczas spotkania studenci zostali oficjalnie powitani przez Biuro Współpracy Międzynarodowej.
Nowo przyjęci studenci mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat naszej uczelni, zasad studiowania, spraw administracyjnych oraz programu Erasmus+. Druga część prezentacji dotyczyła życia w Warszawie, zakwaterowania i spraw codziennych. Każdy z naszych nowych studentów otrzymał torbę z upominkami, aby uprzyjemnić im przyjazd i ciepło powitać ich na naszym kampusie.

Jeszcze raz serdecznie witamy w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania i życzymy samych sukcesów!


On March 11, 2024, took place an Orientation Day for new international students.

During the meeting, students were officially welcomed by the International Cooperation Office.
The newly admitted students had the opportunity to listen to a presentation about our university, the rules of studying, administrative matters and the Erasmus+ program. The second part of the presentation was about life in Warsaw, accommodation and everyday matters. Each of our new students received a gift bag to make their arrival more pleasant and give them a warm welcome to our campus.

Once again, we warmly welcome you at UEM!

Udostępnij wpis:

17 marca 2024