OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA STUDENTÓW ARCHITEKTURY 2018

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA STUDENTÓW ARCHITEKTURY 2018

IMG 7342

OSSA czyli Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury to oddolna inicjatywa o zasięgu ogólnopolskim, organizowana przez studentów dla studentów. Już od dwóch dekad warsztaty wpływają na kształtowanie nowych pokoleń architektów. Ich forma ewoluowała z nieformalnych spotkań do tygodniowych warsztatów architektoniczno-urbanistycznych, jednak pierwotne założenia i duch spotkań pozostały niezmienione. 

Tegoroczna edycja OSSA odbędzie się w dniach 13-21 października w Łodzi. 

Zachęcamy do udziału studentów WSEiZ – nie tylko kierunku Architektura, ale także: Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu, Wzornictwo oraz inne kierunki pokrewne. W warsztatach mogą wziąć udział także absolwenci, którzy obronili dyplom maksymalnie rok temu.

O tegorocznej edycji

Podczas warsztatów, 70 studentów przez 34 godziny warsztatowe zrealizuje projekty w dziesięciu grupach z pomocą zaproszonych artystów i architektów (tutorów). Warsztaty dają możliwość do interdyscyplinarnego spojrzenia na temat poprzez planowane wykłady specjalistów z dziedzin historii sztuki, psychologii przestrzeni, filmu i architektury. Po każdym dniu pracy organizatorzy proponują wydarzenia uzupełniające,  dostępne także dla osób niebiorących czynnego udziału w warsztatach. Bogaty program wydarzeń popołudniowych i wieczornych obejmuje między innymi panel dyskusyjny, debatę, wieczór filmowy, wernisaż wystawy prac wstępnych.

Warsztaty zwieńczy finisaż z prezentacjami wszystkich grup warsztatowych. Po pięciu dniach, studenci dzielą się efektami pracy między sobą i przybyłymi gośćmi. Jest to nieodłączny element warsztatów, który ma charakter publiczny i uczestniczą w nim przedstawiciele władz miejskich, szkół wyższych, a także byli uczestnicy 
i organizatorzy warsztatów.

Po zakończeniu spotkania zostanie przygotowana wystawa podsumowująca wydarzenie oraz publikacja przedstawiająca projekty powstałe w wyniku pracy warsztatowej.

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w XXII edycji warsztatów OSSA należy, zgodnie z tradycją, przygotować pracę wstępną – temat tegorocznego wstępniaka to UKRYTE.

Wstępniak należy przesłać na podany w formularzu adres e-mail (entry.ossa@gmail.com) lub pocztą tradycyjną oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji nt. wstępniaka.

Czas nadsyłania prac to 16 września godzina 00:00. 70 miejsc czeka na autorów najciekawszych prac!

Więcej informacji znajduje się na stronie Organizatorów oraz na profilu Facebookowym.

  

Udostępnij wpis:

24 sierpnia 2018