OGÓLNOPOLSKA SESJA KÓŁ NAUKOWYCH W TARNOBRZEGU

OGÓLNOPOLSKA SESJA KÓŁ NAUKOWYCH W TARNOBRZEGU

IMG 7342

Zachęcamy studentów i członków kół naukowych w WSEiZ do udziału w V Jubileuszowej Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych „Wyzwania XXI wieku – Człowiek, kultura, nauka, postęp”, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Sesja jest doskonałym miejscem promocji studenckiego życia naukowego.

Jest to cykliczne przedsięwzięcie, którego celem jest upowszechnianie wartości poznawczych, propagowanie aktywnych i twórczych postaw studentów oraz tworzenie klimatu akademickiej dyskusji naukowej. Człowiek, kultura, nauka, postęp to kluczowe tematy, wokół których koncentrować się będą wystąpienia uczestników sesji, podczas wymiany doświadczeń na naukowej niwie. Poszukiwania te pozwalają także na zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń oraz pogłębiają współpracę pomiędzy organizacjami studenckimi Naszego Kraju.

Więcej informacji (termin zgłoszenia; opłata; karta zgłoszenia i wymogi edytorskie):

http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/v-jubileuszowa-ogolnopolska-sesja-kol-naukowych-wyzwania-xxi-wieku-czlowiek-kultura-nauka-postep/

Udostępnij wpis:

24 stycznia 2014