Odsłonięcie pomnika autorstwa prof. dr. hab. Przemysława Krajewskiego

Pomnik

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że prof. dr hab. sztuk plastycznych Przemysław Krajewski, wykładowca WSEiZ na kierunku Architektura Wnętrz jest twórcą idei i koncepcji formy monumentu ofiar zbrodni niemieckiego okupanta popełnionej w Natolinie w listopadzie 1939 r. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 6 lipca 2022 r. w warszawskim Natolinie.

Ideę i koncepcję opracowania projektu prof. dr hab. Przemysław Krajewski przybliża nam takimi oto słowami:

Miejsce usytuowania monumentu zostało wybrane na granicy dwóch przestrzeni – zamkniętej, czyli Zespołu Parkowo-Pałacowego Natolin, oraz otwartej, dostępnej dla wszystkich od strony ulicy Nowoursynowskiej. Tu spotykają się dwa światy: przeszłość i teraźniejszość, ale w tym właśnie miejscu to przeszłość wyraźnie wychodzi na pierwszy plan.

Pomnik przywraca pamięć o ludziach, którzy zostali skazani na śmierć bez sądu, rozstrzelani potajemnie i zakopani w bezimiennej nieoznaczonej mogile znajdującej się w głębi lasu. Czas tej niepamięci trwał ponad pół wieku.

W zamyśle twórczym pomnik wyznaczać ma granicę pomiędzy pamięcią a nicością, pomiędzy życiem a śmiercią. W sposób symboliczny, przestrzeń poświęcona pamięci ofiar zbrodni niemieckiej została oznaczona półkolistym kształtem betonowego muru, wyznaczając strefę sacrum, w której powinny spotkać się nasze myśli i towarzyszące im wspomnienia wraz z emocjami, zarówno najbardziej osobistymi, ale także tymi wspólnymi, polskimi i narodowymi.

Wchodząc w obręb pomnika stajemy w okręgu uformowanym z identycznych granitowych płyt, które kontrastują swoją gładką fakturą z porowatością i szorstkością łamanej kostki brukowej.

Ten zabieg demonstruje różnicę pomiędzy tym co zwyczajne, a tym co wyjątkowe, heroiczne.

Wewnątrz okręgu pamięci widzimy główny element pomnika, ustawioną pionowo marmurową kolumnę z umieszczonym na niej godłem Rzeczypospolitej Polskiej – białym orłem w koronie.

Kolumna została zaprojektowana i wykonana wg greckiego kanonu proporcji, ale brakuje jej zarówno bazy, jak i głowicy. Także trzon kolumny jest złamany. Złamana kolumna jest symbolem przerwanego nagle życia. Klasyczna kolumna jest uniwersalnym i czytelnym odniesieniem dla każdego człowieka i pozwalała odwoływać się przez wieki do wspólnych wartości europejskiej kultury i cywilizacji wyrastających z ducha wolności i poszukiwania prawdy, opartych na dziedzictwie starożytnej Grecji i Rzymu.

Umieszczony na kolumnie wizerunek orła białego, wykonany wg wzoru godła państwowego II RP, był w pierwszych dniach wojny zrzucany z nienawiścią przez niemieckich żołnierzy i policjantów z polskich urzędów, szkół i instytucji publicznych.

Biały kolor marmuru podkreśla szlachetność i niewinność ofiar, czystość ich intencji oraz miłość do Ojczyzny. Półkola betonowego muru o surowej, szarej i szorstkiej fakturze, mogą wywoływać skojarzenia z więzieniami, obozami zagłady czy wreszcie z gruzem zburzonych domów.

Tablice zostały zaprojektowane i wykonane z wysokiej jakości stali Corten wykazującej się dużą odpornością na warunki atmosferyczne i niepodatnością na działalność rdzy.

Stal ta pokrywa się samoczynnie nalotem chromu, miedzi, krzemu i fosforu, które nadają jej atrakcyjną kolorystycznie rdzawo-czerwona patynę.

Litery i znaki nie zostały wygrawerowane, lecz celowo wycięte w stali na przestrzał znacząc w ten sposób charakter zbrodni. Krój czcionki nawiązuje do prostej typografii używanej na okupacyjnych plakatach i obwieszczeniach.

Przy nazwiskach na tablicy umieszczono znak identyfikujący wyznanie każdej z ofiar. Pionowe stalowe słupy nie są jedynie tłem dla kolumny i barierą oddzielającą teren kampusu akademickiego od miejsca upamiętnienia. Jest ich dokładnie 15, tyle, ile było ofiar niemieckiej egzekucji w dniu 13 listopada 1939 r.

Na zakończenie pragnę wymienić osoby, których wkład pracy wpłynął na powstanie tego pomnika:

mgr inż. arch. Ryszard Szczęsny /proj. techniczno-budowlany/

mgr sztuki Kasper Skirgajłło-Krajewski /proj. typograficzny tablic/

mgr sztuki Stanisław Gruszka /proj. i realizacja rzeźby orła/

mistrz kamieniarski Wiesław Wilczyński

prof. Przemysław Krajewski /proj. opracowania ideowego i koncepcyjnego formy monumentu/

 

Galeria

Udostępnij wpis:

20 lipca 2022