Odbyły się warsztaty dotyczące funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce

Natura 2000
Na początku maja 2023 r. studenci I roku studiów na kierunku Ochrona Środowiska odbyli warsztaty dotyczące funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce.

Warsztaty zorganizował i prowadził dr hab. Dawid Marczak, prof. WSEiZ. Miały one formę wyjazdową.

Grupa odwiedziła 3 obszary Natura 2000 leżące na terenie Warszawy i w pobliżu.

  1. Rezerwat przyrody Las Bielański, który jest obszarem powołanym w myśl Dyrektywy Siedliskowej dla ochrony siedlisk leśnych: grądów i łęgów wiązowo-jesionowych, ale przede wszystkim ze względu na występowanie tam kozioroga dębosza. Jest to jeden z najrzadszych i najokazalszych krajowych gatunków chrząszczy. Studenci dowiedzieli się z jakimi różnicami w podejściu do ochrony tego gatunku mamy do czynienia w przypadku ochrony ścisłej rezerwatowej i czynnej związanej z obszarem Natura 2000.
  2. Dolina Środkowej Wisły, obszar Natura 2000 powołany w myśl Dyrektywy Ptasiej dla ochrony zgrupowań ptaków siewkowych, w tym mew i rybitw gniazdujących na piaszczystych łachach tworzących się w korycie Wisły przy niskich stanach wody. Cała grupa dzielnie przedzierała się kilka kilometrów przez gęste łęgi wierzbowo-topolowe. Gdy w pewnym momencie okazało się, że brakuje przejścia przez starorzecze, jak przystało na przyszłych inżynierów – studenci wybudowali most, który zaoszczędził kilkugodzinny powrót tą samą drogą.
  3.  Puszcza Kampinoska, obszar Natura 2000 powołany w myśl obu Dyrektyw: Ptasiej i Siedliskowej, która jednocześnie jest drugim co do wielkości w Polsce parkiem narodowym. W tym rozległym kompleksie leśnym chroni się przyrodę ściśle i czynnie w wyznaczonych do tego rejonach. Studenci zapoznali się z problemami jakie spotyka się na linii zetknięcia się konieczności ochrony naturalnych procesów przyrodniczych w parkach narodowych w kontrze do wymogu, często intensywnych działań ochrony czynnej w obszarach Natura 2000.

 

Udostępnij wpis:

24 maja 2023