Odbyły się Konferencje ARCHBUD i KRAJart 2023

ARCHBUD KRAJart

W dniach 20-23 września 2023 r. odbyły się dwie konferencje w Zakopanem organizowane przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie: X Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD oraz VI Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa KRAJart.

Uczestnicy konferencji ARCHBUD mieli okazję uczestniczyć w serii wykładów na temat nowych tendencji w kształtowaniu architektury zrównoważonej, gdzie ekonomia, ekologia i społeczeństwo stanowiły integralne elementy projektowania. Omawiano także kwestię genius loci a globalizacji, zwracając uwagę na wyzwania związane z zachowaniem lokalnej tożsamości w obliczu globalizującego się świata. W trakcie dyskusji poruszono także kluczowe zagadnienia związane z ekologią, takie jak ślad węglowy oraz konieczność określenia realnego znaczenia pojęcia. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudziły prelekcje dotyczące małych reaktorów jądrowych i ich roli w spełnianiu potrzeb energetycznych w budownictwie, zwłaszcza w kontekście ciepłownictwa.

Konferencja KRAJart była nie tylko platformą do wymiany myśli, ale również inspirującym doświadczeniem, które skupiło się na różnorodnych aspektach interakcji pomiędzy człowiekiem a otaczającym go światem. Podczas konferencji poruszono również problem destrukcji krajobrazu kulturowego w różnych częściach Polski i świata. Prelegenci analizowali wpływ tych procesów na tożsamość kulturową oraz możliwe metody ochrony i rewitalizacji zagrożonych obszarów. Ciekawym tematem dyskusji było zagadnienie relacji między człowiekiem a przestrzenią. W kontekście projektowania zdrowej przestrzeni życia, wypoczynku i pracy, uczestnicy konferencji analizowali, jak architektura może wpływać na dobrostan fizyczny i psychiczny jednostek, tworząc otoczenie sprzyjające zdrowiu i komfortowi życia.

Konferencje były nie tylko miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także bodźcem do refleksji nad naszą rolą w kształtowaniu otaczającego nas świata. Wydarzenie to przyniosło nowe spojrzenie na interakcje między człowiekiem a otoczeniem, inspirując uczestników do dalszych badań i działań mających na celu tworzenie harmonijnych relacji między ludźmi a ich środowiskiem.

 

Zdjęcia: dr hab. Anna Plewka

Udostępnij wpis:

11 października 2023