Odbył się wykład profesora Przemysława Krajewskiego w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej

Wykład

Dnia 23 maja 2024 r., o godz. 17.00 w budynku głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbyło się kolejne spotkanie  z  prof. Przemysławem Krajewskim, który po ubiegłorocznej prezentacji „Paryż – wnętrza miasta”, wygłosił wykład pod tytułem: „Biblioteka Załuskich w Warszawie. Prezentacja rysunkowo-makietowa odtworzonego założenia architektonicznego 1734-1795″.

Profesor Przemysław Krajewski jest absolwentem Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, które ukończył z wyróżnieniem. Prowadzi aktywną działalność w zakresie architektury wnętrz i mebli, projektowania wystaw, grafiki, malarstwa i fotografii. Jest wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Do najważniejszych jego dokonań należy zaliczyć:

  • projekt i realizację adaptacji zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego w Natolinie na siedzibę Kolegium Europejskiego (we współpracy z arch. Stanisławem Sołtykiem)
  • projekt i realizację wystawy z okazji tysiąclecia Gdańska „Aurea Porta Rzeczypospolitej” w gmachu Muzeum Narodowego w Gdańsku (we współpracy z Hubertem Smużyńskim i Lechem Tempczykiem).

Projekty i realizacje obejmujące adaptacje dla celów współczesnych zabytkowych obiektów historycznych stanowią jedne z ważniejszych zagadnień w dokonaniach twórczych Przemysława Krajewskiego. Drugim nurtem jego aktywności jest praca twórczo-dydaktyczna na wyższych uczelniach artystycznych Warszawy.

źródło: https://mnzp.pl/wyklad-profesora-przemyslawa-krajewskiego-biblioteka-zaluskich-w-warszawie-prezentacja-rysunkowo-makietowa-odtworzonego-zalozenia-architektonicznego-1734-1795/ 

Udostępnij wpis:

29 maja 2024