Odbył się wykład „Instytut Techniki Budowlanej – badania, ekspertyzy, działalność naukowa”

Instytut Techniki Budowlanej
28 listopada 2023 r. w budynku Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ul. Rejtana 16 odbył się wyjątkowy wykład, którego tematem było zapoznanie uczestników z Instytutem Techniki Budowlanej (ITB).

Spotkanie zgromadziło liczne grono zainteresowanych, a wykład poprowadził dr inż. Krzysztof Kuczyński, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Innowacji Instytutu.

Dr Kuczyński z wielkim zaangażowaniem przedstawił historię ITB, sięgającą lat jego założenia. Prelegent przybliżył zebranym działalność laboratoryjną i ekspercką Instytutu, skupiając się na obszarach, w których ITB odnosi największe sukcesy.

W trakcie prezentacji szczegółowo przedstawione zostały Zakłady Badawczo-Naukowe zrzeszone przy ITB, a także ich potencjał badawczy i eksperymentalny. Dr Kuczyński podkreślił istotną rolę Instytutu w dziedzinie badań nad konstrukcjami budowlanymi, co znalazło odzwierciedlenie w licznych osiągnięciach i innowacjach wprowadzanych do praktyki budowlanej.

Zastępca Dyrektora ITB, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przedstawił także swoje własne doświadczenia związane z pracą w Instytucie. Specjalizując się w tematyce związaną ze ścianami osłonowymi, przekryciami dachowymi, ścianami wewnętrznymi, oknami i drzwiami, dr Kuczyński jest jednym z wiodących ekspertów w tych obszarach.

Wykład uzupełnił obszerny przegląd prac badawczych i rozwojowych, w których prelegent brał udział jako autor lub współautor. Dr Kuczyński podkreślił także swoje zaangażowanie w różne organy instytucji, będąc członkiem istotnych rad i grup sektorowych, co świadczy o szerokim spektrum działań podejmowanych przez ITB.

Warto podkreślić, że inicjatywy tego typu, pozwalające na bezpośrednie poznanie działań instytucji badawczych, są niezwykle cenne dla środowiska naukowego i branżowego, sprzyjając wymianie wiedzy i doświadczeń. Wykład dr. inż. Krzysztofa Kuczyńskiego stanowił z pewnością inspirujące wydarzenie, które wzbogaciło wiedzę uczestników na temat roli i znaczenia Instytutu Techniki Budowlanej w dzisiejszym świecie nauki i technologii budowlanej.

Udostępnij wpis:

4 grudnia 2023