Odbył się wykład inaugurujący cykl „ArchiSkill”

ArchiSkill

 

9 grudnia 2023 r. odbył się wykład inaugurujący cykl „ArchiSkill” poprowadzony przez członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów.

Pierwszy wykład tego cyklu został wygłoszony przez panią Urszulę Szabłowską, doświadczoną architektkę IARP. Tematyka wykładu dotyczyła kluczowych zadań, które podejmuje Izba Architektów. W trakcie wykładu omówione zostały m.in. przepisy regulujące pracę architekta oraz rola architekta w kontekście Unii Europejskiej.

Podkreślono istotę dyplomu ukończenia studiów na kierunku Architektura w WSEiZ, który stanowi podstawę do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych. Ten dokument otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w państwach członkowskich Unii Europejskiej poprzez notyfikację Komisji Europejskiej. Warto zauważyć, że kierunek Architektura oferowany przez WSEiZ jest jednym z zaledwie 17 dostępnych w Polsce i jednym z dwóch spośród niepublicznych szkół wyższych, które znalazły się na tej prestiżowej liście.

Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników, co znalazło odzwierciedlenie w licznie zadawanych pytaniach. To z pewnością otwiera perspektywę dla kontynuacji spotkań z Mazowiecką Okręgową Izbą Architektów.

 

Zdjęcia Piotr Kalbarczyk

Udostępnij wpis:

12 grudnia 2023