Odbył się wykład "Dzicy zapylacze w miejskiej dżungli"

WIiZ
25 stycznia odbył się wykład otwarty pt. „Dzicy zapylacze w miejskiej dżungli”

Był to drugi wykład z cyklu „Kierunek Przyszłość: Wykłady na Współczesne Wyzwania” – spotkań dedykowanych studentom Wydziału Inżynierii i Zarządzania.

Wykład pt. „Dzicy zapylacze w miejskiej dżungli” poprowadził  dr hab. Dawid Marczak, prof. WSEiZ. Podczas prezentacji, wykładowca poruszył kwestię „kryzysu zapyleń”, który w ostatnim czasie stał się istotnym problemem.

Niespotykana wcześniej skala tego zjawiska wynika z wielu niekorzystnych czynników antropogenicznych, które prowadzą do utraty naturalnych siedlisk niezbędnych do życia i rozrodu zapylaczy. Podczas prezentacji uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, co to są zapylacze, jakie jest ich znaczenie dla równowagi ekosystemów, a także jakie zagrożenia czekają te istotne dla naszego środowiska gatunki.

Szczególną uwagę poświęcono wpływowi hodowli pszczoły miodnej na dzikie gatunki zapylaczy. Czy nasze działania w kierunku ochrony jednego gatunku nie wpływają negatywnie na inne? To pytanie budzi coraz większe zainteresowanie i zaniepokojenie wśród badaczy, a wykład pozwolił zgłębić tę kwestię. Wykładowca przedstawił także różne metody ochrony zapylaczy oraz omówił aktualne zagrożenia, z jakimi borykają się te istoty. Dowiedzieliśmy się, jakie działania podejmowane są na poziomie lokalnym i globalnym, aby zapewnić zachowanie różnorodności i liczebności zapylaczy.

Zdjęcia Piotr Kaczor

 

Udostępnij wpis:

30 stycznia 2024