Odbył się wykład dotyczący specyfiki zarządzania instytucjami kultury

Wykład
23 maja br., odbyły się zajęcia dotyczące specyfiki zarządzania instytucjami kultury, które poprowadziła pani Dorota Ignatjew.

Dorota Ignatjew pełni od 2011 roku funkcje dyrektora teatrów, m. in. Teatru Zagłębia w Sosnowcu, Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, który za jej dyrekcji stał się jednym z czołowych teatrów w Polsce, zapraszanym na liczne festiwale teatralne, docenianym w ogólnopolskich rankingach teatralnych, oraz jedną z najciekawszych instytucji kultury województwa lubelskiego oraz Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Od września 2024 roku pani Ignatiew pełnić będzie funkcję dyrektora Teatru Starego w Krakowie.

Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki. Pierwszy z nich miał formę wykładu, na którym przedstawione zostały treści związane ze specyfiką zarządzania instytucjami kultury na przykładzie teatru i różnice w zarządzaniu przedsiębiorstwem prawa handlowego a instytucją kultury. Pani Dyrektor omówiła m.in. specyfikę organizacji instytucji teatralnej, budżetowania jednostki oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Duga część spotkania miała formę warsztatową. Studenci mieli możliwość zmierzyć się z realnymi wyzwaniami z zakresu zarządzania teatrem, takimi jak zarządzanie różnorodnym zespołem w skład którego wchodzą m.in.: technicy, artyści, kadrowe, finansiści, jak również z ochroną konkurencji czy procesu rekrutacji.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach z panią Dorotą Ignatjew.

Udostępnij wpis:

31 maja 2024