OCHRONA ZWIERZĄT PRZY AUTOSTRADACH - ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

OCHRONA ZWIERZĄT PRZY AUTOSTRADACH - ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

IMG 7342

21 września 2019 roku, pomimo dość chłodnej i pochmurnej aury, studenci studiów inżynierskich i magisterskich na kierunku Ochrona Środowiska odbyli zajęcia terenowe z przedmiotu Kompensacje przyrodnicze. Ćwiczenia, zrealizowane przez dr. Dawida Marczaka, prof. WSEiZ odbyły się na mazowieckim i łódzkim odcinku autostrady A2.

Podczas wizyty w terenie studenci zapoznali się z rozwiązaniami kompensującymi i minimalizującymi negatywny wpływ inwestycji liniowych na przykładzie autostrady na środowisko naturalne, a szczególnie zwierzęta. Jedną z najpoważniejszych konsekwencji rozwoju infrastruktury liniowej (dróg i kolei) jest ograniczenie swobodnego przemieszczania się zwierząt w środowisku poprzez tworzenie barier ekologicznych. Budowa przejść dla zwierząt jest od wielu lat najważniejszą i najczęściej stosowaną metodą ograniczania negatywnego wpływu dróg na dziką faunę.

W czasie zajęć studenci zostali zapoznani z wszystkimi typami rozwiązań, jakie są obecnie stosowane w Polsce – od małych przejść dla płazów i drobnych ssaków po estakady nad naturalnymi dolinami rzecznymi. W początkowej części zajęć oglądaliśmy przejścia pod drogami – oprócz tych wspomnianych dla płazów i małych ssaków, także większe – dla średnich i dużych zwierząt oraz zespolone, czyli takie, które łączą funkcję wiaduktu nad ciekiem lub drogą gruntową z przestrzenią do migracji. Mazowiecki odcinek autostrady A2, położony głównie na terenie rolniczym obfituje w takie rozwiązania. W województwie łódzkim, gdzie A2 przecina tereny cenne przyrodniczo obejrzeliśmy inne rozwiązania – przejście górne w postaci mostu krajobrazowego w Puszczy Bolimowskiej oraz przykład ochrony całej doliny Rawki, będącej obszarem Natura 2000, gdzie autostrada została poprowadzona wysoką estakadą na odcinku ponad 1 kilometra.

dr Dawid Marczak

Zdjęcia:

  1. Przejście dolne dla dużych zwierząt zespolone z ciekiem – rzeką Suchą Nidą.
  2. Wizyta na moście krajobrazowym na autostradą A2 w okolicy Bolimowa.
  3. Dolina Rawki z estakadą chroniącą naturalną dolinę rzeczną.
  4. Przejście dla małych ssaków w okolicy Wiskitek.

Udostępnij wpis:

26 września 2019