OCHRONA ŚRODOWISKA W WSEIZ

OCHRONA ŚRODOWISKA W WSEIZ

IMG 7342

Obecnie ekologia nie jest już tylko modnym hasłem, ale kierunkiem rozwoju naszej cywilizacji, gdyż praktycznie każdy aspekt działalności gospodarczej i społecznej człowieka wiąże się z koniecznością uwzględnienia jej oddziaływania na środowisko. Specjaliści, którzy dbają – w szerokim zakresie – o poprawę stanu przyrody to na ogół absolwenci kierunku Ochrona Środowiska.

Ochrona środowiska w WSEiZ

Studia na kierunku Ochrona Środowiska w WSEiZ są dwustopniowe – absolwenci pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera, drugiego – magistra inżyniera. 60% zajęć na tym kierunku stanowią ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne, projektowe i terenowe. Zarówno na studiach inżynierskich, jak i magisterskich student wybiera specjalność:

  • Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa (I i II st.)
  • Ochrona biosfery i zarządzanie ochroną środowiska (I st.)
  • Zarządzanie ochroną środowiska (II st.)
  • Zdrowie i środowisko (II st.)

Zarówno studia I, jak i II stopnia prowadzone są w języku polskim lub angielskim.

Dodatkowym atutem jest fakt, że ukończenie Ochrony Środowiska z pierwszą wymienioną na liście specjalnością (odnawialne źródła energii) umożliwia uzyskanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małych instalacji odnawialnych źródeł energii, który jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Absolwent ochrony środowiska – czyli kto?

Osoby po ochronie środowiska nie są szalonymi ekologami tylko specjalistami, którzy posiadają interdyscyplinarną wiedzę z wielu dziedzin. Mogą pracować m.in. w: administracji rządowej i samorządowej, instytucjach naukowych, biurach projektowych, inspektoratach ochrony środowiska, zakładach przemysłowych, laboratoriach, a nawet… mediach i wydawnictwach.

Szczególnie poszukiwani są obecnie specjaliści z zakresu pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, planowania i koordynacji gospodarki wodno-ściekowej, wdrażania systemów nowoczesnej gospodarki odpadowej, doskonalenia procesów logistycznych w zakresie ochrony środowiska i wykorzystania jego zasobów, opracowywania ekspertyz przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko oraz programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Udostępnij wpis:

14 lipca 2017