OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPNIA NIE TYLKO DLA INŻYNIERÓW!

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPNIA NIE TYLKO DLA INŻYNIERÓW!

IMG 7342

Właśnie trwa rekrutacja na kierunek Ochrona Środowiska II stopnia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Oferujemy cztery atrakcyjne specjalności:

  1. Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
  2. Menedżer Energii
  3. Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie
  4. Zdrowie i środowisko

Uwaga! Nie musisz mieć inżyniera, żeby skończyć te studia! 

Warunki przyjęć na studia II-go stopnia, kierunku Ochrona Środowiska:

1. wymagany tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, magister lub równoważny,

2. kierunki ukończonych studiów: Ochrona Środowiska,

3. w przypadku absolwentów kierunków innych niż Ochrona Środowiska Rektor może określić dodatkowe wymagania i zasady uzupełniania efektów uczenia się,

4. jeśli ubiegasz się o przyjęcie na studia II-go stopnia od semestru letniego (od marca), a w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskałeś/uzyskałaś kompetencji inżynierskich (nie posiadasz dyplomu ukończenia studiów inżynierskich) możesz ukończyć studia trzysemestralne drugiego stopnia, kończące się tytułem zawodowym magistra,

5. jeśli nie posiadasz dyplomu ukończenia studiów inżynierskich a chciałbyś/chciałabyś ukończyć studia drugiego stopnia kończące się tytułem zawodowym magistra inżyniera, możesz zostać przyjęty na studia II-go stopnia od semestru zimowego (od października), po określeniu dodatkowych wymagań i zasad uzupełnienia efektów uczenia się. W powyższym wypadku studia mogą być wydłużone o dodatkowy semestr i/lub mogą być wyznaczone różnice programowe.

Tutaj dowiesz się więcej na temat kierunku. Pod tym linkiem dostępne są informacje na temat rekrutacji.

Aplikuj już dziś!

Udostępnij wpis:

23 stycznia 2019