Obrony prac dyplomowych na Wydziale Inżynierii i Zarządzania

Obrony prac dyplomowych
23 stycznia 2024 roku odbyły się egzaminy dyplomowe na kierunku Zarządzanie,
Do do grona absolwentów WSEiZ dołączyła pani Joanna Łokieć, która ukończyła studia I stopnia na kierunku Zarządzanie, spec. Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych.
Praca licencjacka nosi tytuł ,,Organizacja eventu na przykładzie imprezy mikołajkowej dla klienta korporacyjnego z branży informatycznej.’’, została stworzona pod opieką promotora dr inż. Eweliny Pałuckiej, prof. WSEiZ. Praca dyplomowa naszej absolwentki skupia się na głębokiej analizie organizacji wydarzeń dla najmłodszych, ze szczególnym uwzględnieniem imprez mikołajkowych. Autorka bada specyfikę planowania i realizacji takich wydarzeń, podkreślając unikalne potrzeby i bezpieczeństwo dzieci jako głównych uczestników. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili również recenzent dr Andrzej Smoleń oraz przewodniczący dr Zbigniew Pawlak, prof. WSEiZ.
Serdecznie gratulujemy!

Udostępnij wpis:

25 stycznia 2024