Obrony prac dyplomowych na Wydziale Architektury

Obrony
21 czerwca odbyły się egzaminy dyplomowe na kierunku Architektura Wnętrz,

Do grona absolwentów WSEiZ dołączył pan Krystian Bielawski , świeżo upieczony inżynier. Pan Krystian ukończył studia I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz, specjalność Projektowanie wnętrz.

Praca dyplomowa nosi tytuł „Wnętrze salonu marki Rolls Royce łączące tradycję ze współczesnością, inspirowane epoką gotyku w architekturze, lokalizacja – Warszawa”, została stworzona pod opieką promotora dr. inż. arch. Edwarda Kołakowskiego, prof. WSEiZ. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili również przewodnicząca komisji dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ, recenzent prof. dr hab. Przemysław Krajewski oraz mgr Marek Rojek. Student za bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniającą się pracą dyplomową otrzymał Wyróżnienie Rektora.

Jedną z makiet wchodzącą w skład projektu dyplomowego można oglądać w budynku WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

Udostępnij wpis:

25 czerwca 2024