Obrony prac dyplomowych na Wydziale Architektury

Obrony
Wielkie gratulacje dla naszych absolwentek, które 18 czerwca uzyskały tytuł mgr. inż. architekta.

Pani Iwona Magdalena Lutek obroniła pracę dyplomową magisterską pt. „Zieleń we współczesnej architekturze. Szkoła podstawowa w okolicy ulicy Przyczółkowej w Warszawie”. Praca została sporządzona pod opieką dr hab. inż. arch. Agnieszki Starzyk, prof. WSEiZ. Studentka za bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniającą się pracą dyplomową otrzymała Wyróżnienie Rektora.

Pani Elżbieta Maria Vincenz-Jasińska obroniła pracę dyplomowa pt. „Problematyka dowiązania zabudowy współczesnej do architektury budynku o silnie zdefiniowanych cechach stylowych na przykładzie budynku folwarcznego znajdującego się w Stanicy wieś Konary, gmina Przeworno, powiat Strzeliński”. Praca została sporządzona pod opieką dr inż. arch. Janusza Marchwińskiego, prof. WSEiZ. Studentka otrzymała wyróżnienie za bardzo dobrą pracę dyplomową.

Serdecznie gratulujemy!

Udostępnij wpis:

19 czerwca 2024