Obrony prac dyplomowych na kierunku Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Serdecznie gratulujemy Pani Magdalenie i Pani Justynie, które obroniły w dniu dzisiejszym tj. 3 listopada 2022 r. swoje prace dyplomowe, tym samym kończąc II stopień studiów na kierunku Ochrona Środowiska.

Praca dyplomowa Pani Magdaleny nosi tytuł: Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza w Zakopanem i możliwości jego poprawy a Pani Justyny: Jakość powietrza w wybranych województwach – stan i niezbędne działania.

Promotorem prac była dr inż. Anna Degórska, przewodniczącym komisji dr Kazimierz Dyguś, prof. WSEiZ a recenzentem dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ.

Udostępnij wpis:

3 listopada 2022