Obrony prac dyplomowych na kierunku Budownictwo

Obrony
28 czerwca 2024 roku odbyły się egzaminy dyplomowe na kierunku Budownictwo.

Mgr inż. Kacper Łojek przedstawił pracę pt. „Schronisko wysokogórskie jako wyspa energetyczna wykorzystująca hybrydowe układy zasilania z magazynowaniem”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Romana Domańskiego.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że praca ta jest kontynuacją wyróżnionej pracy magisterskiej na kierunku Architektura pt. „Projektowanie obiektów budowlanych w trudno dostępnych terenach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Stacja narciarska z częścią hotelowo-gastronomiczną”. Praca ta została wykonana przez mgr. inż. arch. Antoniego Rogalę pod kierunkiem dr. inż. arch. Janusza Marchwińskiego, prof. WSEiZ.

Druga wyróżniona praca magisterska to:
Mgr inż. Martyna Trzeciak, temat pracy: „Analiza możliwości stosowania hybrydowych układów zasilania w energię zespołu domków jednorodzinnych”, promotor prof. dr hab. inż. Roman Domański.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili również dziekan Wydziału Architektury dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ oraz recenzent prof. dr hab. inż. Wojciech Marks.

Serdecznie gratulujemy!

Udostępnij wpis:

4 lipca 2024