Obrony prac dyplomowych na kierunku Budownictwo

Obrony prac dyplomowych
4 kwietnia 2024 roku odbyły się egzaminy dyplomowe na kierunku Budownictwo,

po raz pierwszy podczas egzaminów dyplomowych studentów kierunku Budownictwo I i II stopnia, gościliśmy przewodniczącego Komisji ds. współdziałania z uczelniami, organami administracji publicznej i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, pana Wojciecha Górskiego.
Misją Komisji jest m.in. monitorowanie zakresów nauczania inżynierów budownictwa na terenie działania MOIIB.

To początek naszej współpracy w tym obszarze. Kolejnym istotnym krokiem dla naszych absolwentów jest przystąpienie do egzaminów w Izbach Inżynierów Budownictwa, co umożliwia zdobycie uprawnień wykonawczych i projektowych. Dlatego tak istotne jest utrzymanie dobrego kontaktu z odpowiednimi izbami oraz zapoznanie ich przedstawicieli z procesem edukacji, procedurami egzaminacyjnymi oraz osiągnięciami naszej uczelni i studentów.

 

 

 

 

 

Udostępnij wpis:

5 kwietnia 2024