Obrony prac dyplomowych na Wydziale Architektury

Architektura Wnętrz
27 czerwca 2024 r. odbyły się obrony prac dyplomowych na kierunku Architektura Wnętrz.

Do grona absolwentów WSEiZ dołączył pan Jakub Chadaj, a na wniosek komisji otrzymał wyróżnienie Rektora za bardzo dobre wyniki studiów.

Jego praca dyplomowa pt. „System mebli do pomieszczeń ze skosami” została stworzona pod opieką promotorki dr Agnieszki Marczewskiej, prof. WSEiZ. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili również recenzent dr sztuk plast. Michał Kapczyński oraz przewodniczący dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ.

Pan Jakub ukończył studia I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz, specjalność Projektowanie wnętrz.

Serdecznie gratulujemy!

Udostępnij wpis:

1 lipca 2024