Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki na terenie Uczelni

Zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki na terenie Uczelni

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki na terenie Uczelni.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, zgodnie z zarządzeniem nr 17/2021 Rektora Wyższej Szkoły Ekologii I Zarządzania w Warszawie z dnia 24 września 2021 r.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także jeśli jest to niezbędne do zapewnienia właściwego procesu kształcenia. W takich sytuacjach o możliwości odkrycia ust i nosa w miejscu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub weryfikacji efektów uczenia się decyduje osoba prowadząca zajęcia, egzamin lub zaliczenie.
Natomiast, prowadzący zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa w trakcie prowadzenia zajęć lub weryfikacji efektów uczenia się.

Jednocześnie informujemy, że przyjęte w Uczelni regulacje zgodne są z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Aby wizyta w Uczelni była bezpieczna i komfortowa zarówno dla Państwa, jak i pracowników WSEiZ serdecznie prosimy o przestrzeganie powyższych regulacji.

Udostępnij wpis:

21 października 2021