Obowiązek powiadomienia o objęciu kwarantanną lub izolacją domową

Kwarantanna lub izolacja domowa

Szanowni Państwo,
przypominamy, że studenci, słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicy kursów i szkoleń, nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia oraz pracownicy administracyjni Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie zobowiązani są do bezzwłocznego zawiadomienia o objęciu kwarantanną lub izolacją domową przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zawiadomienie należy przesłać drogą mailową na adres dziekanatu właściwego wydziału (Dziekanat Wydziału Architektury: dziekanata@wseiz.pl, Dziekanat Wydziału Inżynierii i Zarządzania: dziekanati@wseiz.pl) bądź na adres: koronawirus@wseiz.pl lub powiadomić Uczelnię telefonicznie (numer tel. +48 22 825 80 32).

Informujemy także, że na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa Uczelnia zobowiązana została do przekazywania powyższych informacji na bieżąco do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W trosce o bezpieczeństwo i komfort całej społeczności akademickiej WSEiZ raz jeszcze apelujemy do Wszystkich Państwa o zaszczepienie się przeciw chorobie COVID-19 oraz przestrzeganie na terenie Uczelni obowiązku zakrywania ust i nosa.

Udostępnij wpis:

9 listopada 2021