"OBLICZA ELEKTROMOBILNOŚCI" KONFERENCJA NAUKOWO–TECHNICZNA W WSEiZ

"OBLICZA ELEKTROMOBILNOŚCI" KONFERENCJA NAUKOWO–TECHNICZNA W WSEiZ

IMG 7342

19 listopada 2020 r., o godz. 15.00 zapraszamy serdecznie do Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie na konferencję naukowo-techniczną pt. OBLICZA ELEKTROMOBILNOŚCI.

Konferencja organizowana jest przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przy współpracy z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania, Politechniką Warszawską, a także Wojskową Akademią Techniczną.
Gospodarzami spotkania będą prof. WSEiZ Katarzyna Adamiak – prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania oraz doc. Wojciech Urbański – prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki
Warszawskiej.
Konferencja odbędzie się na platformie Zoom. Poniżej znajdziecie Państwo dane do logowania.

Jako współorganizator zapraszamy serdecznie wykładowców oraz studentów WSEiZ, w szczególności kierunków Mechanika i Budowa Maszyn oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji do wzięcia udziału w wideokonferencji.

W obecnym czasie idea transportu osób i spedycji towarów pojazdami z napędem elektrycznym należy do szczególnie nośnych. Stopniowe odchodzenie od silników spalinowych, mimo niewątpliwych zalet i innowacyjności ich najnowszych konstrukcji – staje się faktem. Proces ten wprowadzić musi daleko idące zmiany, których konsekwencje nie są jeszcze w pełni rozpoznawalne. Wideokonferencja „OBLICZA ELEKTROMOBILNOŚCI” wychodzi naprzeciw trendom rozwoju trakcji elektrycznej, zarówno w obszarze pojazdów przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych, jak i profesjonalnych służb spedycyjnych.
Kilka starannie wybranych obszarów charakteryzowanych przez fachowców mających w swym dorobku osiągnięcia na polu nauki oraz wdrożone już realizacje ustrojów technicznych, podda pod dyskusję uczestnikom spotkania interesujące zagadnienia, nieobecne na ogół w przekazach medialnych. Konferencja wypracuje z pewnością ciekawe wnioski, warte wzięcia pod uwagę przez decydentów kierujących środki na rozwój wybranych rozwiązań technicznych
i organizacyjnych. Zainteresować może władze municypalne, pracowników instytutów naukowych oraz ośrodków akademickich.

  Ramowy Program Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Specjalizowane maszyny elektryczne napędów głównych – specyfika konstrukcji,
  parametry techniczne, technologie;
 • Wykorzystanie wodoru jako źródła energii pierwotnej w samochodach elektrycznych –
  aktualne wyniki badań, wdrożenia, trendy;
 • Problematyka zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych, energia odnawialna
  jako istotne źródło bilansowania potrzeb programu elektromobilności;
 • Aktualne zaawansowanie przygotowania produkcji polskiego samochodu
  elektrycznego;
 • Edukacja akademicka w dyscyplinie ELEKTROMOBILNOŚĆ;
 • Osiągnięcia studentów i doktorantów w zakresie pojazdów elektrycznych
  – koła naukowe, proces dyplomowania.

Informacje na temat warunków udziału w wideokonferencji podane są w Karcie zgłoszenia
oraz udzielane w Biurze Konferencji; kontakt: Wojciech Urbański, tel.: 22-234-50-98,
532-647-198, e-mail: w.urbanski@wseiz.pl, wojciech.urbanski@ee.pw.edu.pl


UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!
Zapraszamy 19 listopada 2020 roku, o godz. 15.00, na platformę ZOOM

Dane do logowania na Konferencję w aplikacji ZOOM: Meeting ID: 945 6231 1747; Passcode: 713573
lub Join Zoom Meeting

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się na stronie e-mobilność.pl

 

Udostępnij wpis:

9 listopada 2020