O ENERGETYCE PROSUMENCKIEJ W POLSCE

O ENERGETYCE PROSUMENCKIEJ W POLSCE

IMG 7342

Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarzadzania w Warszawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „Szanse i bariery rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce” Konferencja odbędzie się 20 maja 2016 r. o godz. 10.00, Warszawa ul. Rejtana 16. 

Konferencja ma na celu propagowanie dobrych praktyk w zakresie energetyki prosumenckiej, a także wypracowanie tez i założeń, którymi należy się kierować przy wspieraniu małych i mikro instalacji na terenach nisko zurbanizowanych. Konferencja posłuży wymianie doświadczeń z zakresu prac naukowych i dobrych praktyk oraz opracowaniu założeń rozpowszechniania energetyki prosumenckiej.

Konferencja będzie miejscem do wyrażenia opinii na temat możliwości produkcji energii na własne potrzeby gospodarstw domowych i JST. Będzie także okazją do wskazania źródeł finansowania inwestycji w zakresie małych i mikro instalacji OZE, pokazania dobrych praktyk w zakresie inwestycji oraz wskazania niewłaściwych procedur inwestowania w tego typu urządzenia. Omówione zostaną także kwestie związane z barierami społecznymi oraz sposobami ich rozwiązania w zakresie instalacji OZE.

Prelegenci:

  • dr inż. Jarosław Osiak, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • dr Grzegorz Gałek, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • dr Dawid Marczak, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • dr inż. Dariusz Czekalski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • mgr. inż. Michał Sikora, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie: http://oze.mikroinstalacje.edu.pl

Udostępnij wpis:

19 maja 2016