NOWY PODRĘCZNIK AKADEMICKI PT. „WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA PROEKOLOGICZNA”

NOWY PODRĘCZNIK AKADEMICKI PT. „WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA PROEKOLOGICZNA”

ksiazkaPWN-okladkaNakładem Wydawnictwa PWN i przy wsparciu finansowym Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania ukazał się podręcznik akademicki poświęcony rozwiązaniom proekologicznym stosowanym we współczesnej architekturze pt. „Współczesna architektura proekologiczna”. Autorami publikacji są: doc. dr inż. arch. Janusz Marchwiński (Wydział Architektury, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania) i dr inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung (Wydział Architektury, Politechnika Warszawska).

„Współczesna architektura proekologiczna”

Janusz Marchwiński (WA WSEiZ)
Katarzyna Zielonko-Jung (WA PW)

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012
(wsparcie finansowe: WSEiZ)


Streszczenie:

Publikacja jest podręcznikiem akademickim poświęconym rozwiązaniom proekologicznym stosowanym we współczesnej architekturze. W sposób usystematyzowany i przystępny przedstawia problematykę związaną z oddziaływaniem rozwiązań proekologicznych na architekturę rozumianą jako system powiązań elementów urbanistycznych, funkcji, procesów użytkowania i konstrukcji. Omówione zostały również zagadnienia estetyczne ściśle związane z całością problemu i szczególnie ważne dla wartości budynku jako dzieła architektonicznego.
Analizie poddano nowoczesne rozwiązania proekologiczne  stosowane lub badane w krajach najbardziej rozwiniętych (np. Japonii, Niemczech), jako przykłady wyznaczające nowe możliwości kształtowania współczesnej architektury. Autorzy omówili ponadto rolę architektury proekologicznej w kontekście idei zrównoważonego rozwoju.
Książka przeznaczona jest dla studentów architektury, budownictwa i inżynierii środowiska, a także dla architektów, inżynierów budownictwa, instytucji oraz kręgów naukowych zajmujących się zrównoważonym rozwojem w budownictwie oraz wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Inne informacje:
208 s.
ilustrowana (ilustracje kolorowe)
miękka okładka
dostępność: księgarnie wydziałowe i naukowo-techniczne

ksiazkaPWN-okladka

Udostępnij wpis:

27 maja 2013