NOWOŚĆ! ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

NOWOŚĆ! ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

IMG 7342


Szanowni Państwo!
Zapraszamy na nowe studia drugiego stopnia – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU!
Studia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym (sobota-niedziela).
ZAPISZ SIĘ DO 30.08.2020 I NIE PŁAĆ WPISOWEGO!

Rata miesięczna czesnego tylko 570 PLN!

Cechą szczególną studiów drugiego stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu w WSEiZ jest skoncentrowanie się na zagadnieniach dotyczących kształtowania krajobrazu miasta. Studia pozwolą studentom poszerzyć i udoskonalić kompetencje w zakresie projektowania parków miejskich, parków linearnych i stref ciągów pieszych oraz systemów roślinnych w obiektach architektonicznych i ogrodów na powierzchniach architektonicznych. Podczas studiów wiele uwagi poświęci się projektowaniu na terenach objętych ochroną prawną oraz terenach rekultywowanych i rewitalizowanych. Większość zadań projektowych realizowanych w trakcie studiów będą stanowić realne problemy zgłaszane przez instytucje współpracujące z Wydziałem Architektury.

DO KOGO KIERUJEMY STUDIA?

Na studia drugiego stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu mogą składać dokumenty osoby, które ukończyły studia inżynierskie pierwszego stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu lub kierunkach pokrewnych: Architektura/Architektura i Urbanistyka lub Gospodarka Przestrzenna.
Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał części wymaganych kompetencji, może być przyjęty na studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie brakujących efektów uczenia się w postaci różnic programowych może być zrealizowane w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS. Różnice programowe wyznaczane są indywidualnie dla każdego kandydata

ZAPISZ SIĘ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KIERUNKU

Udostępnij wpis:

2 lipca 2020