NOWOŚĆ! ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (2)

NOWOŚĆ! ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (2)

IMG 7342


Szanowni Państwo!
Zapraszamy na nowe studia drugiego stopnia – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU!

 
 
 
 

Studia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym (sobota-niedziela).
ZAPISZ SIĘ DO 30.08.2020 I NIE PŁAĆ WPISOWEGO!

Rata miesięczna tylko 570 PLN!
Cechą szczególną studiów drugiego stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu w WSEiZ jest skoncentrowanie się na zagadnieniach dotyczących kształtowania krajobrazu miasta. Studia Architektura Krajobrazu pozwolą studentom poszerzyć i udoskonalić kompetencje w zakresie projektowania parków miejskich, parków linearnych i stref ciągów pieszych. Kształtując umiejętności projektowania z uwzględnieniem systemów roślinnych w obiektach architektonicznych oraz ogrodów na powierzchniach architektonicznych uwzględniając projektowanie na terenach objętych ochroną prawną oraz terenach rekultywowanych i rewitalizowanych.

Na studia drugiego stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu mogą składać dokumenty osoby, które ukończyły studia inżynierskie pierwszego stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu lub kierunkach pokrewnych: Architektura/Architektura i Urbanistyka lub Gospodarka Przestrzenna.
Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał części wymaganych kompetencji, może być przyjęty na studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie brakujących efektów uczenia się w postaci różnic programowych może być zrealizowane w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS. Różnice programowe wyznaczane są indywidualnie dla każdego kandydata

ZAPISZ SIĘ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY KIERUNKU

Udostępnij wpis:

2 lipca 2020