NOWE STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania rozszerza swoją działalność edukacyjną o nowe studia podyplomowe. Już pod koniec września 2018 ruszają cztery nowe kierunki związane z ochroną środowiska: Menedżer Energii, Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie, Zdrowie i Środowisko oraz Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa. Studia trwają 2 semestry, a słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Menedżer Energii

Adresatami studiów są osoby zainteresowane problemami zarządzania energią w przedsiębiorstwie, gminie i powiecie, budynku czy w mieszkaniach.  Więcej na temat studiów podyplomowych Menedżer Energii.

Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie

Studia adresowane są do absolwentów kierunków: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i marketing oraz absolwentów kierunków z obszaru nauk technicznych, rolniczych, leśnych, przyrodniczych a także społecznych.  Więcej na temat studiów podyplomowych Menedżer Środowiska w Przedsiębiostwie.

Zdrowie i Środowisko

Studia adresowane są do osób, które chcą poznać relacje między stanem zdrowia a stanem środowiska i ograniczać szkodliwe działanie środowiska na zdrowie człowieka.  Więcej na temat studiów podyplomowych Zdrowie i Środowisko.

Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów kierunków ochrona środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna oraz innych kierunkach technicznych, rolniczych, leśnych a także przyrodniczych.  Więcej na temat studiów podyplomowych Odnawialne Źródła Energii, Gospodarka Wodna i Odpadowa.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu ochrony przyrody. Inspiracją do stworzenia nowych kierunków studiów podyplomowych w tym zakresie były specjalności na studiach Ochrona Środowiska I i II stopnia.

Zajęcia na cztereh kierunkach nowych studiów podyplomowych poprowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców z doświadczeniem praktycznym, m.in.:

Prof. Marek Gromiec – wybitny specjalista w zakresie zaopatrzenie w wodę i oczyszczania ścieków; członek wielu komitetów związanych z ochroną środowiska, m.in. Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, laureat licznych nagród zagranicznych, współpracownik: ONZ, Centrum Badań Zasobów Wodnych w USA, Międzynarodowego Instytutu Analiz Systemów Stosowanych – Austria, Technicznego Centrum badawczego w Finlandii, Azjatyckiego Instytutu Technologii w Tajlandii.

dr Dawid Marczak – kierownik Zespołu ds. Nauki i Monitoringu Przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym, entomolog.

dr inż. Jarosław Osiak – wiceprezes Zarządu Neo-doradcy (firma z sektora energetycznego).

dr inż. Stanisław Urbala – specjalista z zakresu melioracji wodnych, były pracownik Banku Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dr hab. inż. Stanisław Żakowicz – specjalista w zakresie melioracji rolnych i środowiskowych.

dr hab. Grażyna Wasiak – specjalista w zakresie zagospodarowania odpadów, były pracownik Instytutu Ochrony Środowiska.

doc. dr Kazimierz Dyguś – specjalista z zakresu ekologii roślin, botaniki i fitosocjologii.

 

Informacje i zapisy:

Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
rektorat@wseiz.pl

Udostępnij wpis:

29 sierpnia 2018