NOWE SPECJALNOŚCI NA OCHRONIE ŚRODOWISKA II STOPNIA

NOWE SPECJALNOŚCI NA OCHRONIE ŚRODOWISKA II STOPNIA

IMG 7342

Od semestru letniego 2018 zapraszamy na studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, gdzie wprowadziliśmy nowe, atrakcyjne spcjalności: Menedżer Energii, Menedżer Środowiska w Przedsiębiorstwie oraz Zdrowie i Środowisko.

Rekrutacja trwa!

1. Menedżer Energii

Dzięki tej specjalizacji nauczysz się zarządzać energią w gminie lub przedsiębiorstwie. Menedżer Energii będzie posiadał wiedzę na temat aktualnych rozwiązań dotyczących efektywnego wykorzystania energii oraz umiejętność użycia tej wiedzy w praktyce po to, by zaoszczędzić koszty zużycia energii oraz zredukować  szkodliwe emisje do atmosfery. Najważniejsze przedmioty na specjalizacji to: Energetyka konwencjonalna, Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii, Prognozowanie i symulacja, Prawne uwarunkowania zarządzania energią, Magazynowanie energii.

2. Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie

Na tej specjalności nabędziesz konkretną wiedzę i umiejętności, jak optymalizować działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia ochrony środowiska. Nauczysz się, jak zarządzać firmą, by była ona społecznie odpowiedzialna i budowana w zgodzie z poszanowaniem środowiska. Będziesz wiedzieć, jak realizować wnioski wynikające z audytu energetycznego oraz wdrożysz do działania przedsiębiorstwa normy z rodziny ISO 14000 (system zarządzania środowiskowego).

Kluczową kompetencją menedżera środowiska w przedsiębiorstwie jest umiejętność przygotowania Raportu oddziaływania na środowisko.

3. Zdrowie i Środowisko

Specjalność ta łączy w sobie wiedzę z zakresu oddziaływania środowiska na człowieka oraz zdrowia publicznego. Dzięki niej zdobędziesz wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu m.in.: gospodarki wodnej, odpadowej i ściekowej w przedsiębiorstwie, medycyny personalizowanej w ochronie zdrowia, ekonomiki i finansowania w ochronie zdrowia, wpływ diet żywieniowych na zdrowie. Ponadto zdobędziesz umiejętności organizacji i zarządzania oraz prowadzenia marketingu ekologicznego w przedsiębiorstwie.

Więcej o kierunku Ochrona Środowiska znajdziesz tutaj. Informacje o rekrutacji znajdują sie pod tym linkiem.

  

Udostępnij wpis:

25 stycznia 2018